Homepage

NGS

Sport & wellness massage

088 - 7308500

Aanmeldformulier nieuw NGS-lid

de heer
mevrouw
ja
nee
Betalinggegevens

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december.
In 2021 bedraagt de contributie € 89 of naar rato ingaande de eerste van de volgende maand.

Voor een gezinslidmaatschap (2e en volgend gezinslid) en lidmaatschap 65+ (m.i.v. het jaar dat u 65 wordt) gelden aangepaste tarieven. Klik hier voor onze tarieven.

Machtiging - Hierbij machtig ik het NGS, tot wederopzegging van mijn lidmaatschap, om de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven.

Factuur - Ik wil graag een factuur ontvangen voor de jaarlijkse contributie.
CAPTCHA Image
Annuleren